Ryszard Nowakowski

Ryszard Nowakowski

Anna i Ryszard Nowakowscy

Anna i Ryszard Nowakowscy
 

Szkółkarstwo sadownicze

W tym roku nasze gospodarstwo sadownicze obchodzi 32-lecie (1987-2019). Od początku gospodarowania powiększyliśmy je z 4,42 ha do 660 ha. Tak duża powierzchnia umożliwia produkcję szkółkarską na nowych ziemiach, nie zmęczonych tą samą uprawą. Pozostałą część ziem zajmują uprawy rolne.

Produkujemy kwalifikowane, wolne od wirusów drzewa owocowe jedno i dwuletnie jabłoni, wiśni, gruszy, czereśni, śliwy, podkładki wegetatywne i generatywne, sadzonki maliny i borówki wysokiej.

W produkcji szkółkarskiej

  • 70% to jabłonie,
  • 10% grusze,
  • 15% wiśnie
  • czereśnie oraz śliwy

Posiadamy licencję na odmiany: Celeste, Rubinstar, Delela, Sawa, Waleria, Natali Gala, Idaredest.

Jesteśmy też hodowcami jabłoni odmian:

W 1999 roku nasze gospodarstwo zostało nagrodzone w Agrolidze – zdobyliśmy I miejsce w regionie radomskim i wicemistrzostwo w województwie mazowieckim. Firma roku powiatu grójeckiego w roku 2005 i 2006. Zajęliśmy też I miejsce w kategorii rolnik w powiecie grójeckim, mistrzostwo w województwie mazowieckim, wicemistrzostwo kraju w Agrolidze 2006 (kategoria rolnik).

Nasze gospodarstwo korzysta ze wszystkich możliwych form pomocy finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Wsparcie to pomaga rozwijać produkcję, a także wyposażać nasze gospodarstwo w nowoczesne maszyny.

Zmiany klimatyczne, poszerzenie rynków zbytu, a także coraz większe wymagania odbiorców spowodowały, że zmieniliśmy system przechowywania drzewek – z dołownika na chłodnię.

W roku 2005 wybudowaliśmy chłodnie do przechowywania drzewek z odkrytym korzeniem (w temperaturze –1°C i wilgotności 98%). Dzięki temu możemy dobrze przechowywać materiał szkółkarski około pół roku.

Wymagania klientów z każdym rokiem wzrastają, dodatkowo zimy stają się coraz to mniej przewidywalne i dlatego też wzrasta zainteresowanie na odbiór towaru wiosną z chłodni. Obecny obiekt okazał się za mały. W roku 2009 powiększyliśmy powierzchnię chłodniczo-magazynową gospodarstwa o 1900 m2.

Naszym celem jest produkowanie coraz lepszej jakości materiału szkółkarskiego.

Przechowalnia

Przechowalnia

Szkółka

Szkółka

W sadzie

W sadzie

W przechowalni

W przechowalni

Dyplom

Dyplom

Wręczenie nagrody

Wręczenie nagrody