W naszej ofercie

Sadowniku!

Każdy zadaje sobie pytanie jaki sad posadzić, to znaczy jakie wybrać odmiany, na jakiej podkładce. Decyzja o posadzeniu sadu podejmowana jest na przyszłe lata, kiedy trudno jest przewidzieć jakie będzie zapotrzebowanie rynku na owoce.

Pragniemy zwrócić Państwu uwagę na kilka istotnych czynników, które trzeba przeanalizować przy podejmowaniu tak ważnych decyzji:

 1. Sytuacja na rynku owoców. Polska już dawno produkuje więcej owoców niż wynosi zapotrzebowanie rynku krajowego. EWG produkuje również więcej owoców od wewnętrznego ich zapotrzebowania. Sprzedać więc będzie można tylko owoce dobrej jakości. Na rynku krajowym, a także światowym konkurencję wytrzyma tylko ten, kto zaproponuje porównywalnie dobry owoc ale po niższej cenie.
 2. Koszty produkcji owoców - wypływają na nie następujące czynniki:
  • wysokość plonów. Koszty prowadzenia 1 hektara sadu są niemal takie same, niezależnie czy plon wynosi 10 ton czy 40 ton. Przy zbliżonych nakładach koszty wyprodukowania 1 kg owoców różnią się wtedy diametralnie.
  • ceny środków produkcji. Niestety na ten czynnik sadownik ma niewielki wpływ. Obecnie najpoważniejszymi kosztami jakie ponosi sadownik jest ochrona roślin. Stanowić ona może około 75% ogółu poniesionych wydatków. Koszty ochrony 1 ha sadu są zbliżone, niezależnie od tego czy jest posadzone 1000 czy 3000 drzew na hektar, oraz niezależnie od plonu 10 t/ha czy 30 t/ha.
  • nakłady robocizny na cięcie i formowanie. Koszty te mogą być zmienne i zależne od sposobu prowadzenia sadu. Nie zawsze wysokie nakłady robocizny są efektywne. W wielu przypadkach decydujące znaczenie ma termin wykonania zabiegów.
 3. Gęstość sadzenia sadu. Zależy głównie od umiejętności prowadzenia sadu. Zapamiętać należy że:
  • nakłady na prowadzenie sadu są niemal takie same na 1 hektar, niezależnie czy posadzone jest 1000 czy 3000 drzew. Jednak przy gęstym nasadzeniu uzyskuje się szybciej wyższy plon z hektara, a tym samym szybszy zwrot kosztów. Każdy sam musi przeanalizować co jest dla niego bardziej opłacalne

Przy podejmowaniu decyzji jaki sad posadzić, to znaczy przy wyborze:

 • podkładki,
 • odmiany,
 • gęstości nasadzenia

Zapamiętaj, że sad sadzisz aby zbierać owoce a nie produkować drewno.