F12/1

Jest podkładką rozmnażaną wegetatywnie i przy zachowaniu minimalnych wymagań nie ulega zawirusowaniu w procesie rozmnażania tak jak podkładki rozmnażane przez nasiona (wirusy przenoszone są przez pyłek).

Podkładka ta rośnie silnie i drzewa na niej późno wchodzą w okres owocowania. Daje odrosty korzeniowe. Jest dość odporna na mróz, dość odporna na raka bakteryjnego. Wrażliwa na drobną plamistość liści i bardzo wrażliwa na guzowatość korzeni. Drzewa na tej podkładce charakteryzują się wyrównanym wzrostem, osiągają rozmiary zbliżone do drzew na Czereśni ptasiej.