Gisela 5

Gisela 5 jest karłową podkładką dla czereśni, wyhodowaną w Niemczech. Dobrze zrasta się z większością znanych odmian. Szczepione na niej drzewa są o 30-50% mniejsze od drzew szczepionych na siewkach czereśni ptasiej. Bardzo wcześnie wchodzą w okres owocowania i dobrze plonują. Są od nich również wytrzymalsze na mróz. Jest to jedna z najwartościowszych podkładek karłowych dla czereśni.