M.7

Pochodzenie Anglia, East Malling
siewka nieznanego pochodzenia
Podatność na choroby i szkodniki mało podatna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia
Wytrzymałość na mróz średnio odporna na mróz
Charakterystyka podkładka o małych wymaganiach glebowych. Drzewa na niej mogą rosnąć na glebach wilgotnych jak i piaszczystych. Zastosowanie do odmian słaborosnących.