MM-106

Pochodzenie: Anglia, East Malling (Northern Spy x M1)

Podatność na choroby: podatna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia

Wytrzymałość na mróz: średnio odporna na mróz

Charakterystyka: podkładka może mieć zastosowanie na glebach piaszczystych, nie nadaje się na gleby wilgotne. Zastosowanie do odmian słaborosnących.